Terminy kursów

I N I C J A C J E – N O W A   D R O G A   Ż Y C I A - R E I K I

SŁOWO „ inicjacja” ma pochodzenie łacińskie i oznacza początek. REIKI jest początkiem, ukierunkowaniem na nowej drodze życia jest również początkiem poznania samego siebie.

INICJACJA była w każdym czasie,  w każdej tradycji,  stosowana wśród uczniów i praktykantów duchowych w celu podwyższenia świadomości. Procesu tego dokonywano tylko wśród wybranej i zaufanej mniejszości klasztornej. Odbywało się to w głębokiej tajemnicy.

Dusza  przechodząc od świadomości prostej do osobowej zaczyna postrzegać siebie jako byt odrębny, różny od otaczającego świata. Daje jej to nieznane wcześniej możliwości i prowadzi ku dalszemu rozwojowi  w kolejnym przełomowym momencie jej miejsce zajmuje świadomość wyższego rzędu zwana CHRYSTUSOWĄ, inicjując jeszcze większy rozwój i poznanie głębi swojej duszy, swojej mocy, swojego wnętrza.

Dla nas, EUROPEJCZYKÓW, jest to zupełnie nowa idea, która nieodwracalnie zapuszcza swoje korzenie i zwalcza nieuświadomionych przeciwników swoim efektywnym działaniem i pozytywnymi osiągnięciami.

Każdy, kto pragnie zmiany w swoim życiu,  kto chce pracować nad sobą dla innych, jest dostatecznie przygotowany do inicjacji. Nikt z nas nie musi okazywać szczególnych  zdolności, aby otrzymać inicjacje REIKI.

Zasadnicze Pytanie, z którym będziemy się spotykać będzie brzmiało: czy w REIKI inicjacja jest naprawdę niezbędna?

Z doświadczeń  twórcy- dra USUI wynika, że inicjacje są konieczne. Inicjacje oczyszczają kanały z negatywnej energii, zdejmują blokady. Oczyszczają pokłady podświadomości, a także karmę. Po każdej inicjacji oczyszczanie trwa 21 dni. Wiedza jaką się otrzymuje jest jasną piękną nauką, która prowadzi do dalszego rozwoju duchowego. JEZUS często powtarzał: „ Musicie się ponownie narodzić, aby dostąpić zbawienia." I TAK WŁAŚNIE JEST.

Nagle jak w omdleniu
Nowe słońce nie do opisania oślepia mnie
Bardziej niżli wszystkie znane mi i nieznane ciała niebieskie
Oto chwila z przyszłości, kraina Nieba
Walt Whitman

Wtem zajaśniało jakoby się podwoił dzień
I jak gdyby ten co pięknem darzy
Niebiosa w słońce podwójne przystroił
Dante

Zapraszam na kursy REIKI wszystkich stopni, które wnoszą do wnętrza
każdego człowieka jasność umysłu, rozwój wyższej świadomości, radość i szczęście

KURS REIKI PIERWSZEGO STOPNIA

Wrzesień 2019
21. 09. 2019 sobota
22. 09. 2019 niedziela
Od godziny 10. 00 – 17.00


Pazdziernik 2019
19. 10. 2019 sobota
20. 10. 2019 niedziela
Od godziny 10. 00 – 17.00


Listopad 2019
16. 11. 2019 sobota
17. 11. 2019 niedziela
Od godziny 10. 00 – 17.00

Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 37
Tel.501 431 083