Terminy kursów

I N I C J A C J E – N O W A   D R O G A   Ż Y C I A - R E I K I

SŁOWO „ inicjacja” ma pochodzenie łacińskie i oznacza początek. REIKI jest początkiem, ukierunkowaniem na nowej drodze życia jest również początkiem poznania samego siebie.

INICJACJA była w każdym czasie,  w każdej tradycji,  stosowana wśród uczniów i praktykantów duchowych w celu podwyższenia świadomości. Procesu tego dokonywano tylko wśród wybranej i zaufanej mniejszości klasztornej. Odbywało się to w głębokiej tajemnicy.

Dusza  przechodząc od świadomości prostej do osobowej zaczyna postrzegać siebie jako byt odrębny, różny od otaczającego świata. Daje jej to nieznane wcześniej możliwości i prowadzi ku dalszemu rozwojowi  w kolejnym przełomowym momencie jej miejsce zajmuje świadomość wyższego rzędu zwana CHRYSTUSOWĄ, inicjując jeszcze większy rozwój i poznanie głębi swojej duszy, swojej mocy, swojego wnętrza.

Dla nas, EUROPEJCZYKÓW, jest to zupełnie nowa idea, która nieodwracalnie zapuszcza swoje korzenie i zwalcza nieuświadomionych przeciwników swoim efektywnym działaniem i pozytywnymi osiągnięciami.

Każdy, kto pragnie zmiany w swoim życiu,  kto chce pracować nad sobą dla innych, jest dostatecznie przygotowany do inicjacji. Nikt z nas nie musi okazywać szczególnych  zdolności, aby otrzymać inicjacje REIKI.

Zasadnicze Pytanie, z którym będziemy się spotykać będzie brzmiało: czy w REIKI inicjacja jest naprawdę niezbędna?

Z doświadczeń  twórcy- dra USUI wynika, że inicjacje są konieczne. Inicjacje oczyszczają kanały z negatywnej energii, zdejmują blokady. Oczyszczają pokłady podświadomości, a także karmę. Po każdej inicjacji oczyszczanie trwa 21 dni. Wiedza jaką się otrzymuje jest jasną piękną nauką, która prowadzi do dalszego rozwoju duchowego. JEZUS często powtarzał: „ Musicie się ponownie narodzić, aby dostąpić zbawienia." I TAK WŁAŚNIE JEST.

Nagle jak w omdleniu
Nowe słońce nie do opisania oślepia mnie
Bardziej niżli wszystkie znane mi i nieznane ciała niebieskie
Oto chwila z przyszłości, kraina Nieba
Walt Whitman

Wtem zajaśniało jakoby się podwoił dzień
I jak gdyby ten co pięknem darzy
Niebiosa w słońce podwójne przystroił
Dante

Zapraszam na kursy REIKI wszystkich stopni, które wnoszą do wnętrza
każdego człowieka jasność umysłu, rozwój wyższej świadomości, radość i szczęście

 

 KURS REIKI PIERWSZEGO STOPNIA   KURS REIKI DRUGIEGO STOPNIA
   
Lipiec   Lipiec
 10.07.2021 sobota  17.07.2021 sobota
    11.07.2021 niedziela         18.07.2021 niedziela    
   
Sierpień    Sierpień
 07.08.2021 sobota  14.08.2021 sobota
    08.08.2021 niedziela      15.08.2021 niedziela 
   
Wrzesień Wrzesień
04.09.2021 sobota  18.09.2021 sobota 
   05.09.2021 niedziela    19.09.2021 niedziela
        
Październik  Październik   
16.10.2021 sobota  23.10.2021 sobota
   17.10.2021 niedziela         24.10.2021 niedziela    
       
   Listopad   Listopad 
20.11.2021 sobota  27.11.2021 sobota
   21.11.2021 niedziela        28.11.2021 niedziela   
        
  Grudzień Grudzień   
    
11.12.2021 sobota -
    12.12.2021 niedziela  -
       

 

Wszystkie kursy odbywają się w godzinach od 10 do 17.

Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 37
Tel.501 431 083                         

 

 

               Duchowość

To powołanie,poszukiwanie

Boga w swoim wnętrzu

Zanurzenie umysłu

W miłości

Niebo i piekło tworzymy

Sami

Gdy zanurzysz się głęboko

Odnajdziesz Boskość

To ona da Ci radosc

Słodycz nektaru

Sekret trwania w pokoju

Jest

Służenie Bogu