Terminy kursów

I N I C J A C J E – N O W A   D R O G A   Ż Y C I A - R E I K I

SŁOWO „ inicjacja” ma pochodzenie łacińskie i oznacza początek. REIKI jest początkiem, ukierunkowaniem na nowej drodze życia jest również początkiem poznania samego siebie.

INICJACJA była w każdym czasie,  w każdej tradycji,  stosowana wśród uczniów i praktykantów duchowych w celu podwyższenia świadomości. Procesu tego dokonywano tylko wśród wybranej i zaufanej mniejszości klasztornej. Odbywało się to w głębokiej tajemnicy.

Dusza  przechodząc od świadomości prostej do osobowej zaczyna postrzegać siebie jako byt odrębny, różny od otaczającego świata. Daje jej to nieznane wcześniej możliwości i prowadzi ku dalszemu rozwojowi  w kolejnym przełomowym momencie jej miejsce zajmuje świadomość wyższego rzędu zwana CHRYSTUSOWĄ, inicjując jeszcze większy rozwój i poznanie głębi swojej duszy, swojej mocy, swojego wnętrza.

Dla nas, EUROPEJCZYKÓW, jest to zupełnie nowa idea, która nieodwracalnie zapuszcza swoje korzenie i zwalcza nieuświadomionych przeciwników swoim efektywnym działaniem i pozytywnymi osiągnięciami.

Każdy, kto pragnie zmiany w swoim życiu,  kto chce pracować nad sobą dla innych, jest dostatecznie przygotowany do inicjacji. Nikt z nas nie musi okazywać szczególnych  zdolności, aby otrzymać inicjacje REIKI.

Zasadnicze Pytanie, z którym będziemy się spotykać będzie brzmiało: czy w REIKI inicjacja jest naprawdę niezbędna?

Z doświadczeń  twórcy- dra USUI wynika, że inicjacje są konieczne. Inicjacje oczyszczają kanały z negatywnej energii, zdejmują blokady. Oczyszczają pokłady podświadomości, a także karmę. Po każdej inicjacji oczyszczanie trwa 21 dni. Wiedza jaką się otrzymuje jest jasną piękną nauką, która prowadzi do dalszego rozwoju duchowego. JEZUS często powtarzał: „ Musicie się ponownie narodzić, aby dostąpić zbawienia." I TAK WŁAŚNIE JEST.

Nagle jak w omdleniu
Nowe słońce nie do opisania oślepia mnie
Bardziej niżli wszystkie znane mi i nieznane ciała niebieskie
Oto chwila z przyszłości, kraina Nieba
Walt Whitman

Wtem zajaśniało jakoby się podwoił dzień
I jak gdyby ten co pięknem darzy
Niebiosa w słońce podwójne przystroił
Dante

Zapraszam na kursy REIKI wszystkich stopni, które wnoszą do wnętrza
każdego człowieka jasność umysłu, rozwój wyższej świadomości, radość i szczęście

 

 KURS REIKI PIERWSZEGO STOPNIA   KURS REIKI DRUGIEGO STOPNIA
   
 Lipiec  Lipiec
 18.07 sobota  11.07 sobota
     19.07 niedziela     12.07niedziala
   
 Sierpień  Śierpień
 08.08 sobota  29.08 sobota 
    09.08 niedziela    30.08 niedziela
   
Wrzesień Wrzesień 
12.09 sobota 26.09 sobota 
   13.09 niedziela    27.09 niedziela 

 

Wszystkie kursy odbywają się w godzinach od 10 do 17.

Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 37
Tel.501 431 083                         

 

 

Uzdrowicielskie moce drzemią w sztuce-odkryj w sobie artystę! 

Tydzień przed inicjacją namaluj obraz.Zrób to spontnicznie,maluj,co chcesz

i jak chcesz!  Drugi obraz namaluj tydzień po inicjacji, a kolejny na zakończenie

okresu oczyszczania. Po miesiącu spojsz na obrazy i przjrzyj się im.

Poświęć każdemu z nich medytację.

Poświęć  każdemu z nich medytację.