Terminy kursów

I N I C J A C J E – N O W A   D R O G A   Ż Y C I A - R E I K I

Witaj

SŁOWO „ inicjacja” ma pochodzenie łacińskie i oznacza początek. REIKI jest początkiem, ukierunkowaniem na nowej drodze życia jest również początkiem poznania samego siebie.

INICJACJA była w każdym czasie,  w każdej tradycji,  stosowana wśród uczniów i praktykantów duchowych w celu podwyższenia świadomości. Procesu tego dokonywano tylko wśród wybranej i zaufanej mniejszości klasztornej. Odbywało się to w głębokiej tajemnicy.

Dusza  przechodząc od świadomości prostej do osobowej zaczyna postrzegać siebie jako byt odrębny, różny od otaczającego świata. Daje jej to nieznane wcześniej możliwości i prowadzi ku dalszemu rozwojowi  w kolejnym przełomowym momencie jej miejsce zajmuje świadomość wyższego rzędu zwana CHRYSTUSOWĄ, inicjując jeszcze większy rozwój i poznanie głębi swojej duszy, swojej mocy, swojego wnętrza.

Dla nas, EUROPEJCZYKÓW, jest to zupełnie nowa idea, która nieodwracalnie zapuszcza swoje korzenie i zwalcza nieuświadomionych przeciwników swoim efektywnym działaniem i pozytywnymi osiągnięciami.

Każdy, kto pragnie zmiany w swoim życiu,  kto chce pracować nad sobą dla innych, jest dostatecznie przygotowany do inicjacji. Nikt z nas nie musi okazywać szczególnych  zdolności, aby otrzymać inicjacje REIKI.

Zasadnicze Pytanie, z którym będziemy się spotykać będzie brzmiało: czy w REIKI inicjacja jest naprawdę niezbędna?

Z doświadczeń  twórcy- dra USUI wynika, że inicjacje są konieczne. Inicjacje oczyszczają kanały z negatywnej energii, zdejmują blokady. Oczyszczają pokłady podświadomości, a także karmę. Po każdej inicjacji oczyszczanie trwa 21 dni. Wiedza jaką się otrzymuje jest jasną piękną nauką, która prowadzi do dalszego rozwoju duchowego. JEZUS często powtarzał: „ Musicie się ponownie narodzić, aby dostąpić zbawienia." I TAK WŁAŚNIE JEST.

Nagle jak w omdleniu
Nowe słońce nie do opisania oślepia mnie
Bardziej niżli wszystkie znane mi i nieznane ciała niebieskie
Oto chwila z przyszłości, kraina Nieba
Walt Whitman

Wtem zajaśniało jakoby się podwoił dzień
I jak gdyby ten co pięknem darzy
Niebiosa w słońce podwójne przystroił
Dante

Zapraszam na kursy REIKI wszystkich stopni, które wnoszą do wnętrza
każdego człowieka jasność umysłu, rozwój wyższej świadomości, radość i szczęście

 

 KURS REIKI PIERWSZEGO STOPNIA   KURS REIKI DRUGIEGO STOPNIA
   
    

MARZEC

  04.03.2023.sobota 
                  05. 03. 2023.niedziela         
   
LUTY

MARZEC

 11.02.2023sobota  11.03.2023.sobota
     12.02.2023 niedziela      12.03.2023. niedziela 

LUTY

 
  18.02.2023 sobota  MARZEC
    19.02.2023 niedziela 18.03.2023.sobota
      19.03.2023. niedziela
 LUTY     
25.02.2023.sobota MARZEC 
    26.02.2023. niedziela  25.03.2023.sobota

 

KWIECIEŃ  

        26.03.2023. niedziela    
    22.04.2023. sobota MAJ   
      23.04.2023.niedziela  13.05.2023. sobota 
 

   14.05.2023. niedziela

 

MAJ

     29.04.2023.sobota 

        03.04.2023.niedziela 

20.05.2023.sobota       
    21.05.2023.niedziela    
MAJ 

 

     06. 05. 2023.sobota CZERWIEC      
               07. 05. 2023. niedziela       

17.06.2023. sobota  

18.06.2023. niedziela

 

          
     

 

Wszystkie kursy odbywają się w godzinach od 10 do 17.

Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 37
Tel.501 431 083                         

                                                        S Z A R Y    D Z I E Ń

                                                           Smutny   poranek   

                                                            Bez  uśmiechu

                                                  Szare   życie  gdy tak myślisz

                                                     Szare  chmury  wypełniają

                                                            Skrawek   nieba

                                                                Bez   słońca

                                                              Fontanno  myśli

                                                          Spraw  bym  poczuła

                                                Rzekę  pragnień  samo  poświęcenia

                                                             I uwag i dla  innych...